Kod

Kursprojekt

Github

Kodkatas

Kursprojekt

Varje kurs på BTH/dbwebb avslutas med ett 2-3 v projekt på 50%. Här är ett urval av projekt från avslutade kurser.

I varje kurs gör vi även en "me-sida". Där skriver vi veckovisa rapporter och lägger ibland in övningar. Me-sidorna är allt från en enkel presentation till en liten webbplats.

Ramverk 2

Tredje javascript kursen. Teman: fullstack, devops, node, express, react, redux, websockets, docker.

TBA

Me-sida: ramverk2

Individuellt programvaruprojekt

Inom kursen driver vi själva ett projekt mot kund. Projektet jag skrev syftade till att göra en plattform för att samla dbwebbs kommunikationskanaler till en enda ström. Mest backend i node med en enkel demo front.

Projekt: dbstream - github organisation

Demo: Irc och gitter-kanaler

Ramverk 1

Tredje kursen inom PHP. Teman för kursen är: kodstruktur, designmönster, ramverk, continuous integration, backend.

Projekt: dbwebbs funktionella studiegrupp

Me-sida: ramverk1

Objektorienterad PHP

Fortsättning på PHP, objektorientering, enhetstestning med mera. Genomgående tema är CRUD, CRUD, CRUD och mysql.

Projekt: Fine Print

Me-sida: oophp

Objektorienterad Python

Fortsättningskurs i python. Inledande kurs i objektorientering och i enhetstestning.

Projekt: Blackops

Me-sida: oopython

Teknisk webbdesign

Kursen tar upp grundläggande design- och användbarhetsidéer och hur man tillämpar dessa som webbprogrammerare.

Projekt: Bew Gorp

Me-sida: design

htmlphp

Inledningskurs i PHP inkluderande html/css och sqlite.

Projekt: Begravningsmuseum

Me-sida: htmlphp

webapp

Fortsättnignskurs javascript med fokus på SPA och mobil.

Projekt: Boksök

Me-sida: webapp

Javaskript1

Första kursen i javascript.

Project: I n t e l l i g e n s

Kodkatas

Förutom projekt inom utbildningen roar jag mig ibland med kodklur på Exercism och Codewars för att testa tekniker, titta på nya språk, repetera gamla språk och naturligtvis för att det är kul.