Kod

Kursprojekt

Github

Kodkatas

Kursprojekt

2017-07-19; Fel på vissa kursprojekt

Vissa kurssidor visar just nu upp fel av olika slag. Detta beror på att skolans studentserver håller på att uppdateras. Arbetet skall pågå under sommmaren. Förhoppningsvis fungerar sidorna snart som vanligt igen.

Varje kurs på BTH/dbwebb avslutas med ett 2-3 v projekt på 50%. Här är ett urval av projekt från avslutade kurser.

I varje kurs gör vi även en "me-sida". Där skriver vi veckovisa rapporter och lägger ibland in övningar. Me-sidorna är allt från en enkel presentation till en liten webbplats.

Objektorienterad PHP

Fortsättning på PHP, objektorientering, enhetstestning med mera. Genomgående tema är CRUD, CRUD, CRUD och mysql.

Projekt: TBD

Me-sida: oophp

Objektorienterad Python

Fortsättningskurs i python. Inledande kurs i objektorientering och i enhetstestning.

Projekt: Blackops

Me-sida: oopython

Teknisk webbdesign

Kursen tar upp grundläggande design- och användbarhetsidéer och hur man tillämpar dessa som webbprogrammerare.

Projekt: Bew Gorp

Me-sida: design

htmlphp

Inledningskurs i PHP inkluderande html/css och sqlite.

Projekt: Begravningsmuseum

Me-sida: htmlphp

webapp

Fortsättnignskurs javascript med fokus på SPA och mobil.

Projekt: Boksök

Me-sida: webapp

Javaskript1

Första kursen i javascript.

Project: I n t e l l i g e n s

Kodkatas

Förutom projekt inom utbildningen roar jag mig ibland med kodklur på Exercism och Codewars för att testa tekniker, titta på nya språk, repetera gamla språk och naturligtvis för att det är kul.